Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Nationale en internationale arbitrage en mediatie

buyle legal beschikt over een ruime ervaring met geschillen, niet alleen met traditionele juridische procedures, maar ook met alternatieve methodes voor conflictoplossing, zoals arbitrage en bemiddeling.

Onze advocaten hebben een grondige kennis van de internationale handel en beheersen een brede waaier aan talen, waardoor nationale of internationale arbitragekamers, zoals ICC of CEPINA, of de partijen hen tot scheidsrechter,  juridische deskundige of bemiddelaar benoemt.

Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van conflictoplossing, waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en objectieve derde partij, de bemiddelaar, die hiervoor een speciale opleiding heeft gevolgd. Hij helpt partijen bij het uitwerken van oplossingen die zoveel als mogelijk aan hun belangen beantwoorden.

Bemiddeling kan vrijwillig zijn, wanneer partijen beroep doen op een bemiddelaar zonder tussenkomst van een rechter. Indien een rechtbank bemiddeling oplegt, is er sprake van gerechtelijke bemiddeling. De rechtbank kan slechts door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars aanstellen.

De akkoorden die tijdens een bemiddeling gesloten worden en die door een erkend bemiddelaar mede ondertekend worden, kunnen, door middel van een vereenvoudigde procedure gemakkelijk uitvoerbaar worden verklaard, indien het getroffen akkoord niet vrijwillig wordt uitgevoerd.

De belangrijkste toepassingen van bemiddeling zijn :

  • handelsbemiddeling zoals in het geval van geschillen over de uitvoering van een handelscontract of conflicten tussen vennoten, 
  • sociale bemiddeling, in het geval van geschillen als gevolg van de verbreking van een arbeidsovereenkomst, stalking, pesterijen op het werk
  • burgerlijke bemiddeling, in het geval van geschillen over vastgoed zoals burenhinder, huurcontracten, burgerlijke aansprakelijkheid, geschillen met een verzekeraar,
  • Familiale bemiddeling bv. bij echtscheiding of erfrechtelijke conflicten.

Gespecialiseerde advocaten