Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Outsourcing en detachering

buyle legal kan tijdelijk advocaten ter beschikking stellen van ondernemingen voor de uitvoering van specifieke opdrachten of voor de vervanging van personeelsleden die tijdelijk onbeschikbaar zijn.

De onderneming kan rekenen op vooraanstaande juristen die door hun deskundigheid meteen nuttig inzetbaar.

Daarbij worden essentiële deontologische beginselen zoals de onafhankelijkheid, het beroepsgeheim, en het verbod van belangenvermenging strikt nageleefd.

Gespecialiseerde advocaten