Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

ITC

Het team analyseert, onderhandelt en redigeert ITC-contracten: hardware, software, verkoop, verhuur, onderhoud, leasing, financiering, telecommunicatienetwerken, e-commerce en elektronische betalingen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan contractbreuk, onrechtmatige clausules, aansprakelijkheid van de leverancier, van de informatica-adviseur en van de klant, potentiële geschillen en elektronische bewijstechnieken, het voorkomen en behandelen van geschillen over de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonlijke gegevens.