Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Jeanine Windey

Advocaat - Partner Vennoot

T.:+32 2 600 52 63

F.: +32 2 600 52 01

Kantoren: Brussel

Talen: Frans

Franstalige balie van Brussel

Rechtstak(ken)
Jeanine Windey

Opleiding:

Law degree Université Libre de Bruxelles, 1973.

Loopbaan:

Jeanine Windey behaalde haar licentiaat in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles (1973) waar ze met grote onderscheiding afstudeerde. Ze is lid van de Hoge Raad voor Justitie en penningmeester van de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel.

Jeanine Windey is gespecialiseerd in het insolventierecht en kan bogen op meer dan 20 jaar praktijk als curator bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Hierdoor heeft zij een praktische benadering van insolventieprocedures kunnen ontwikkelen en ervaring in het onderhandelen in een crisiscontext kunnen opdoen. Procesvoering vormt een belangrijk onderdeel van haar activiteit, niet alleen op het gebied van insolventierecht, maar ook op het vlak van vennootschapsrecht, aansprakelijkheidsrecht, handelsrecht en bepaalde aspecten van financieel recht, effectenrecht (een onderwerp dat zij heeft gedoceerd), auteursrecht (zij treedt op voor auteursrechtbeheerders), enz. Tijdens haar loopbaan was zij eveneens betrokken bij diverse geschillen op het vlak van telecommunicatie, voornamelijk over regelgeving.

Meer in het algemeen is zij door haar uitgebreide pleitervaring niet alleen erg vertrouwd met het burgerlijk recht en het aansprakelijkheidsrecht, maar heeft ze ook een brede waaier aan juridische onderwerpen kunnen behandelen, wat haar een gediversifieerde expertise opleverde.

Tot slot is Jeanine Windey al meer dan 12 jaar onafhankelijk bestuurder van de FPI

Publicatie(s):

De publicaties van deze advocaat