Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Philippe Bossard

Advocaat - Partner Vennoot

T.:+32 71 209 809

F.: +32 71 209 800

Kantoren: Charleroi

Talen: Frans - Engels

Balie van Charleroi

Rechtstak(ken)
Philippe Bossard

Opleiding:

  • Law degree, Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve (1984).
  • Post graduate certificate in crisis trustee, Catholic University of Louvain, FUCaM, Mons (2012).
  • Post graduate certificate in estate planning, Catholic University of Louvain, FUCaM, Mons (2014).

Loopbaan:

Philippe Bossard begon zijn loopbaan met de succesvolle uitbouw van een advocatenkantoor dat zich toespitste op het privaatrecht en het vennootschapsrecht. Terwijl hij regelmatig in deze domeinen dossiers bleef behandelen en pleiten, ontwikkelde hij ook een passie voor het ondernemerschap. Zijn activiteiten raakten vervolgens toegespitst op vennootschapsrecht, corporate governance, structurering en overdracht.

Philippe is lid van de balie sinds 1984. Bij beslissing van de Orde van advocaten van 3 april 2015 is hij erkend als gecertificeerd specialist in het vennootschapsrecht en het patrimoniaal recht (erfenissen, schenkingen). Daarnaast is Philippe erg actief in het bedrijfs- en verenigingsleven alsook in liefdadigheidsinstellingen.

Zijn grondige en up-to-date kennis van het vennootschapsrecht en het patrimoniaal recht en de toepassing ervan in geschillen vormen een coherent en geïntegreerd geheel van complementaire vaardigheden. Philippe besteedt bijzondere aandacht aan het individu en biedt hem een ondersteuning op maat.

Zijn uitgebreide ervaring met geschillen en nauwgezette bijscholing laten hem toe creatieve, ethische en geruststellende oplossingen aan te reiken en daarbij de risico’s op conflicten tot een minimum te beperken.

Wanneer een conflict echter onvermijdelijk is, gaat Philippe eerst op zoek naar een pragmatische oplossing om de doelstellingen op een efficiënte manier te bereiken, waarbij hij een gerechtelijke procedure zoveel mogelijk tracht te vermijden zonder ze uit te sluiten.

Publicatie(s):

De publicaties van deze advocaat