Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Alain Gunzburg

Advocaat Vennoot

T.:+32 3 234 13 16

F.: +32 3 234 13 17

Kantoren: Antwerpen

Talen: Nederlands, Frans en Engels

Orde van Advocaten Antwerpen

Rechtstak(ken)
Alain Gunzburg

Opleiding:

- Licenciaat in de rechten, Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 1983

- Bedrijfseconomie, Katholieke Universiteit Leuven (KUL), 1984

Loopbaan:

Sinds zijn toetreding tot de balie in 1983, focust Alain Gunzburg zich op de juridische aspecten verbonden aan de ondernemingswereld, en heeft hij zich gespecialiseerd in vennootschapsrecht en ondernemingsrecht . Zijn cliënteel bestaat hoofdzakelijk uit Belgische en buitenlandse vennootschappen en holdings. Leasingondernemingen, tabakssector en biogaswereld raadplegen hem vaak .

Als perfect drietalige (Nederlands, Frans en Engels) adviseert en verdedigt hij zijn cliënten zowel in België als in het buitenland, in het bijzonder op contractueel vlak . Zijn analytische benaderingswijze vergemakkelijkt voor hem het begrip van de belangen van de cliënten en van de juridische en economische problemen waarmee zij geconfronteerd worden teneinde op efficiënte wijze tegemoet te komen aan hun doelstellingen .

De nieuwe uitdagingen van cliënten mogelijk maken en hun juridische positie verzekeren middels pragmatische en waterdichte contractuele documenten zijn voor hem een passie .

Andere ervaringen :

- Bestuurder van diverse handelsvennootschappen

- Bestuurder en voorzitter van diverse verenigingen

- Benoemingen door de Ondernemingsrechtbank

Publicatie(s):

De publicaties van deze advocaat