Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Outsourcing en detachering

buyle legal kan zijn advocaten tijdelijk ter beschikking stellen van ondernemingen die daar nood aan hebben. Het bedrijf kan dan rekenen op de steun van een groep hoogopgeleide professionele advocaten met de relevante en geschikte vaardigheden en ervaring.

Bij deze detachering leeft buyle legal alle beroepsregels en de beroepsethiek na, zoals het beroepsgeheim, belangenconflicten, onafhankelijkheid enz.