Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Banking & Finance

buyle legal heeft gerenommeerde technische expertise opgebouwd via duurzame werkrelaties met binnenlandse, buitenlandse en internationale banken en financiële instellingen.  De medewerkers van ons kantoor zijn dagelijks actief als pleiter of als adviseur in verschillende domeinen van banking & finance, met bijzondere aandacht voor:

 

  • betalingsdiensten, schuldfinanciering, kredietovereenkomsten en zekerheden;
  • private banking en vermogensbeheer;
  • handelsfinanciering en gestructureerde financieringen;
  • projectfinanciering en asset-based financiering, met inbegrip van leasing en factoring;
  • strafrechtelijke procedures en bestrijding van witwassen;
  • distributie van financiële producten en diensten;
  • regelgeving en naleving, aansprakelijkheid van banken en financiële instellingen en van hun bestuurders tegenover derden (inclusief beleggers) voor vermeend wanbeheer in de nasleep van de financiële crisis.
     

Een belangrijk deel van ons werk heeft een internationale dimensie, niet alleen in EU-landen, maar ook in verder weg gelegen rechtsgebieden, zoals de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Afrika, Brazilië en India. Daarbij communiceren en werken we nauw samen met advocaten in het buitenland.

 

Gespecialiseerde advocaten