Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Handelsovereenkomsten

De ruime commerciële ervaring opgebouwd met een brede waaier van cliënten en de academische expertise van ons team op het gebied van het Belgisch en internationaal contractenrecht leveren een belangrijke meerwaarde op bij het ontwerpen, redigeren en onderhandelen van allerlei commerciële overeenkomsten. Dit laat ons team toe onze cliënten efficiënt bij te staan en alles in het werk te stellen om risico's op conflicten en daaruit voortvloeiende schade te vermijden en minstens tot het minimum te beperken, bv. op het vlak van :

  • algemene voorwaarden voor verkoop, aankoop en levering van goederen en diensten
  • aanneming van werk en diensten, fabricagecontracten en service level agreements
  • transportovereenkomsten
  • zekerheden zoals borgstellingen, garanties op eerste verzoek, documentaire kredieten, hypotheken

Gespecialiseerde advocaten