Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Vastgoed- en bouwrecht

buyle legal heeft uitgebreide expertise op vastgoedvlak, in het bijzonder in de volgende juridische praktijkgebieden:

  • bijstand aan cliënten bij het structureren van hun projecten met het oog op een beter rendement, vooral met betrekking tot de fiscale behandeling van een transactie;
  • bijstand aan cliënten bij het opstellen van en onderhandelen over overeenkomsten, het voorbereiden en uitvoeren van de noodzakelijke duediligenceonderzoeken;
  • het opstellen van overeenkomsten inzake projectbeheer, contracten voor engineering en architectuur, overeenkomsten met veiligheidscoördinatoren, verkoopcontracten en leaseovereenkomsten;
  • bijstand aan cliënten bij de commercialisering van vastgoedprojecten. Dit omvat het opstellen van verdelingsakten, akten voor de organisatie van flatgebouwen en huurovereenkomsten voor woningen, winkels en kantoorpanden;
  • bijstand aan cliënten bij administratieve procedures op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening, met inbegrip van het opstellen van stedenbouwkundige dossiers, onderhandelingen met stedenbouwkundige instanties, in het bijzonder over vergunningsaanvragen of problemen met bodemverontreiniging), deelname aan overlegcomités en het opstellen van de beroepsschriften die moeten worden ingediend bij de administratieve overheid;
  • cliënten vertegenwoordigen in rechtszaken voor burgerlijke en administratieve rechtbanken, maar ook in arbitrage en bemiddeling bij alle vastgoedaangelegenheden, zoals bouwgeschillen, huurgeschillen en geschillen in verband met de toekenning en de uitvoering van een overheidsopdracht.

Gespecialiseerde advocaten