Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Ondernemingsstrafrecht

Strafrecht is meer en meer van toepassing op bedrijfsactiviteiten en rechtspersonen. Zij kunnen sinds de wet van 4 mei 1999 strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden in het kader van inbreuken op reglementering die op hun activiteiten van toepassing zijn.
Deze afdeling heeft een stevige ervaring opgebouwd in deze materie, o.m. op het vlak van financiële misdrijven (anti-witwas wetgeving, marktmisbruik bij effectenhandel, fraude).
Om een nauwkeurige en complete service te garanderen, zien wij erop toe dat onze verschillende afdelingen nauw met elkaar samenwerken met het oog op de optimale organisatie van de verdediging van uw belangen