Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Vennootschapsrecht

 

Heel wat belangrijke concerns vertrouwen een brede waaier aan corporate en herstructureringszaken toe aan buyle legal, zowel in de rol van procesadvocaten als van adviseurs inzake transacties. Ons kantoor is betrokken bij spraakmakende rechtszaken en heeft een bekende en gewaardeerde herstructurerings-/insolventiepraktijk. Tot onze cliënten behoren zowel kmo’s als grote openbare en private instellingen.

Ons kantoor beschikt over een uitgebreide kennis en ervaring op de volgende gebieden:

  • oprichting van vennootschappen, statuten en oprichtingsakten, aandeelhoudersovereenkomsten, management- en dienstverleningsovereenkomsten, due diligence;
  • fusies & overnames (met inbegrip van due diligence), managementbuy-outs en leveraged managementbuy-outs;
  • joint ventures;
  • private equity;
  • beleggingsfondsen;
  • herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden en insolventie;
  • corporate housekeeping;
  • aandeelhoudersgeschillen;
  • aansprakelijkheid van bestuurders en management;
  • advies over faillissementen en bedrijfsherstel.

Een belangrijk deel van ons werk heeft een internationale dimensie, waarbij niet alleen EU-landen betrokken zijn maar ook verder gelegen rechtsgebieden, zoals de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Afrika, Brazilië en India. Daarbij communiceren en werken we nauw samen met buitenlandse advocaten.

De herstructurerings-/insolventiepraktijk wordt nog versterkt door de gerechtelijke mandaten die aan onze teamleden worden verleend als curator, vereffenaar enz., door de wetenschappelijke netwerken waar ons team deel van uitmaakt en door de wetenschappelijke bijdragen die we schrijven.

Gespecialiseerde advocaten