Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

buyle legal adviseert en staat binnenlandse en internationale bedrijven van elke omvang, evenals non-profitorganisaties, overheidsinstanties en particulieren bij op het vlak van een groot aantal arbeids- en tewerkstellingskwesties. 

We doen er alles aan om de doelstellingen en belangen van onze cliënten te begrijpen en bieden hen vervolgens resultaatgericht maatwerk  met een creatieve en praktische aanpak. 

We kennen de branches of de industriële sectoren waarin onze cliënten actief zijn door en door, waardoor we hen praktische oplossingen kunnen aanreiken. In sectoren zoals de luchtvaart, de zee- en binnenvaart, de horeca, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, catering, non-profitorganisaties, recycling, kunst en cultuur, mode, bouw, financiën, IT, media en telecommunicatie, grote retailers begeleiden we cliënten op de volgende vlakken:        

Implementatie, uitvoering en beëindiging van de arbeidsrelatieI

Dit omvat advies over de aard van de arbeidsrelatie, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en dienstenovereenkomsten, kortetermijn- en tijdelijk werk, detachering, aanpakken van problemen in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, individueel ontslag, wettelijke en conventionele bescherming tegen ontslag, ontslag om dringende redenen enz.

Compensation & benefits

Bij buyle legal assisteren we onze cliënten bij het volledige spectrum van incentiveplannen door een creatieve aanpak met behulp van alternatieve beloningsinstrumenten uit te werken. Dit omvat onder meer voordelen in natura, regelingen voor bonussen en financiële participatie, winstdelingsregelingen, bezoldiging van de directie en corporate governance en nog veel meer.

Bedrijfsmigratie 

buyle legal assisteert haar cliënten bij het volledige spectrum van zaken met betrekking tot bedrijfsmigratie, met inbegrip van onder meer administratieve formaliteiten (werk- en verblijfsvergunningen, Limosa-aangiften, A1-formulieren), het bepalen (en waar mogelijk kiezen) van de toepasselijke arbeids-, belasting- en socialezekerheidsreglementering en het opstellen van opdrachtbrieven en salarysplitovereenkomsten.

Sluiting en reorganisatie van vestigingen 

buyle legal assisteert haar cliënten bij het volledige spectrum van zaken met betrekking tot sluiting en reorganisatie, met inbegrip van onder meer informatie en overleg met ondernemingsraden, vakbondsafgevaardigden en comités voor preventie en bescherming op het werk; onderhandelingen over en het opstellen van sociale plannen, waaronder regelingen voor vervroegde uittreding; onderhandelingen over en het opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten; bijstand tijdens alle fasen van collectieve ontslagprocedures, net als de behandeling van nevenconflicten.

Arbeidsstrafrecht

buyle legal helpt haar cliënten de arbeidsregelgeving na te leven. We verdedigen hun belangen in het geval van een audit of een procedure in verband met een mogelijke inbreuk op het arbeidsstrafrecht, en dit vanaf de eerste fase tot de verdediging voor de bevoegde instanties, met inbegrip van verdediging voor de strafrechtbank.

Gespecialiseerde advocaten