Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Ondernemingen in moeilijkheden en herstructureringen

Geen enkele onderneming ontsnapt aan de risico’s die de economische conjunctuur kan meebrengen en eender welke onderneming kan moeilijkheden ondervinden die, naast de nodige industriële, commerciële of financiële beslissingen, ook een adequate juridische omkadering vereisen. Denken we hierbij maar aan de overdracht van verliezen, de vermindering van het eigen vermogen, financiële problemen en late betalingen.

Deze aangepaste juridische begeleiding veronderstelt een goede kennis van alle juridische aspecten van het bedrijfsleven, zoals boekhoudrecht, vennootschapsrecht, sociaal recht, fiscaal recht, enz., waarbij wij door middel van analyse van de problemen en het bedenken van oplossingen voor het behoud van de continuïteit van de onderneming en zelfs voor herstel kunnen zorgen.

Wij hebben ons gespecialiseerd in de analyse van juridische problemen waarvoor het belangrijk is dat de activiteit en de behoeften van de cliënt goed worden begrepen. Dat geldt eveneens voor de grensoverschrijdende regels die op herstructureringen van ondernemingsgroepen van toepassing zijn, om op die manier een juridische beslissing te nemen die het best aanleunt bij de doelstellingen van de cliënt, vooral wanneer er weinig of geen precedenten bestaan.

Goed anticiperen op deze problemen en het toepassen van de vereiste juridische maatregelen zijn niet alleen vereist om de continuïteit te waarborgen die eventueel bedreigd zou kunnen zijn, maar ook om de steun van kandidaat-investeerders of partners te verzekeren en de mogelijke aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders te vermijden.

De onderneming is altijd een plaats waar verschillende belangen tegenover elkaar komen te staan (aandeelhouders, werknemers, schuldeisers, cliënten, ...). In geval van moeilijkheden wordt de verdeeldheid nog groter, waardoor het potentieel nog minder wordt en de noodzakelijke middelen worden uitgehold. Een adequate en efficiënte juridische omkadering wil precies deze vaak schadelijke verdeeldheid ontkrachten, om al die schijnbaar verschillende belangen te overtuigen of bij gebrek daaraan te dwingen om een gemeenschappelijk doel na te streven.

Gespecialiseerde advocaten