Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

Elektronische handel

Op het vlak van e-commerce kan ons kantoor u expertise en advies aanbieden over de juridische aspecten van de specifieke kenmerken van uw activiteit, zodat u over een commerciëel instrument beschikt dat conform is met de wettelijke bepalingen en waarbij de bescherming van de consument is gegarandeerd.
Wij maken algemene voorwaarden op die aansluiten bij uw specifieke activiteit, wij leggen de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden aan u uit die van toepassing zijn op dergelijke websites, alsook de verplichtingen inzake de verwerking van persoonlijke gegevens, …
Wij adviseren u eveneens bij geschillen over domeinnamen, in het bijzonder in het kader van de arbitrageprocedures van CEPINA.
Tot slot controleren wij uw website op de eventuele wettelijke en/of reglementaire tekortkomingen wij stellen adequate wijzigingen voor