Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

ENERGIE

 

buyle legal biedt haar cliënten baanbrekende oplossingen in een van de meest gereguleerde en snelst evoluerende sectoren.

Actieterreinen

buyle legal biedt bijstand en expertise op de volgende gebieden:

  • olie & gas (exploratie en exploitatie, LNG, raffinage, petrochemie, distributie en detailhandel);
  • nuts- en energiesector (productie, transmissie, distributie en levering);
  • energie-infrastructuur;
  • bronnen van hernieuwbare en alternatieve energie (met inbegrip van groenestroomcertificaten en certificaten van oorsprong);
  • energie-efficiëntie en ICT (met inbegrip van smart grids).

Sterke punten & aanpak

buyle legal ontwikkelt pragmatische en juridische strategische oplossingen om grote internationale en binnenlandse cliënten bij te staan bij projecten, transacties en regelgevingsgeschillen op energiegebied.

Ons kantoor is zeer actief op de transmissie- en distributiemarkt en is vaak betrokken bij pijpleiding- en smartgridprojecten en bij marktreguleringen (ontvlechting, tarieven, overheidssteun).

We ondersteunen onze cliënten ook tijdens lobbycampagnes, mededingingsprocedures en procesvoering.

Globale expertise

buyle legal adviseert haar cliënten in alle stadia van de ontwikkeling van hun project en gedurende de volledige levenscyclus van energie-activa, namelijk vanaf het milieu- en planningsproces tot de bouw, financiering, exploitatie, handel en, uiteindelijk, de herfinanciering of de verkoop van de activa.

Multidisciplinaire vaardigheden

buyle legal is in staat om erg snel een multidisciplinair team samen te stellen met experts uit verschillende kantoren en met verschillende disciplines die de energie-industrie en de relevante overheidsregelgeving door en door kennen.

In het hart van de Belgische en Europese instellingen

buyle legal begrijpt perfect hoe overheidsinstellingen te werk gaan. Dankzij de centrale ligging van ons kantoor en de verbinding met andere Europese zakencentra bevinden we ons pal in het centrum van de besluitvormingsprocessen.

Diensten 

buyle legal biedt haar cliënten – overheidsinstellingen, projectontwikkelaars, energieproducenten en traders, consumenten, netbeheerders (transmissie en distributie), financiële instellingen, net als brancheorganisaties en innovatieve kmo’s – onder meer de volgende diensten aan:

  • marktregulering en lobbying (op internationaal, Europees en nationaal niveau);
  • projectontwikkeling;
  • operationele kwesties (vergunningen, leveringscontracten, capaciteitscontracten enz.);
  • fusies & overnames;
  • geschillenbeslechting (rechtszaken en arbitrage).