Awards 2015 Awards 2018Awards 2020

GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) stelt eisen aan alle organisaties die persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan.

buyle legal staat klaar om te helpen bij de naleving van de regelgeving inzake persoonsgegevens, en dit over de grenzen en juridische disciplines heen. We bieden de volgende bijstand:

AVG-advies op basis van grondige professionele kennis en een praktische aanpak van kwesties met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving;
advies en ondersteuning zoals:
het pakket Naleving Persoonsgegevens: bijstand bij het voldoen aan de basisvereisten op het vlak van persoonsgegevens, zoals de te verstrekken informatie, het bijhouden van registers, het IT-veiligheidsbeleid, regels voor het wissen van gegevens en overeenkomsten voor gegevensverwerking, inclusief het opstellen van het beleid (klant, medecontractant, hr enz.) en het register van de verwerkingsactiviteiten;
bijstand van de DPO’s of het aanbieden van externe DPO-diensten (risicobeoordelingen en voortdurende actualisering van het nieuws inzake de gegevensbeschermingswetgeving).